Patrik Ottossons nuvarande forskning handlar om metoder för signalbehandling av UWB-signaler och modellering vid material­under­sökning med UWB-radioteknik. Materialundersökningen är företrädelsevis fokuserad på fukthalt i träflis, stockar (timmer, massaved och bränsleved) och sågade trävaror samt kalcineringsgrad vid bränning av kalk och cement.