Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Sunil har en doktors­examen i elektroteknik från Indian Institute of Technology Indore. Han har haft tjänst som postdoktor både i Belgien vid KU Leuven och i Norge vid Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Senast var Sunil anställd vid Vellore Institute of Technology i Indien som docent. Hans forskning är främst inom prediktivt underhåll. Men Sunils intresseområden inkluderar även maskin­inlärning, signal- och bildbehandling, fjärranalys, biomedicinsk signal- och bildbehandling.