Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem och inneklimat (2017) vid Högskolan i Gävle (HiG). Han har en masterexamen i energisystem (2012) från HiG samt ingenjörsexamen i maskinteknik (Mechanical engineering) (2009) från Tehran Polytechnic.