Kursansvarig i kurser:

  • Building energy system
  • Värmeöverföring (Heat transfer)
  • Grundläggande strömningsmekanik (Fluid mechanics)

Föreläsare och labbhandledare i kurser:

  • Measurement Techniques for Building Energy and Indoor Climate
  • Mätteknik för energi och inneklimat i byggnader