• Inomhus miljökvalitet (IEQ)
  • Integrering av solenergi i byggnader
  • Integrering av solceller och elfordon i elnät
  • Mänskligt beteende och returer i hållbara byggda miljöer