João Gomes tog en 5-årig ingenjörsexamen vid New University of Lisbon (UNL) 2005 och fortsatte därefter till Cardiff University i Storbritannien. João slutförde en masteruppsats i förvaltning av miljösystem 2008, också vid UNL, baserat på hans arbete vid Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Schweiz. Under sina tre år vid CERN arbetade João med en plan solpanel under ultrahögvakuum och upptäckte en passion för solenergi, vilket ledde honom till arbete vid Lunds universitet, där João arbetade med Solarus solfångare (PVT). Efter detta började João arbeta som forskningsdirektör på Solarus Rewables AB (2010 till 2020). Under denna period gjorde han också en industridoktorand inom REESBE-doktorandprogrammet, som han avslutade 2021. Hans doktorsavhandling fokuserar på fördelar och nackdelar med PVT-solfångare.

João arbetade också vid Eduardo Mondlane University i Moçambique under 6 månader. Joãos första finansierade projekt på HiG baserades på erfarenheterna från Moçambique och handlade om planeringen av ett sollaboratorium i Indien 2013, vilket finansierades av Tillväxtverket (266 kSEK). Med detta projekt upptäckte João en passion för projektledning och projektapplikationer. Under åren har João tagit in flera finansierade projekt till HiG, t.ex: RES4Build (H2020, 150k€), Design och konstruktion av en C-PVT-kollektor (Eureka Eurostars, 110k€), Imperative (Vinnova, 64kSEK), PowerUpMyHouse (22k€), Digi4Food (Vinnova, 300 000 kr), IPV4Europe (Vinnova, 283 000 kr), Heatwise (RIA, Horizon Europe, 175 000 €), PVT4EU (CETPartnership, 1. 46MSEK), RESILIENT (Energimyndigheten, 2 doktorander), PVExperts (Erasmus+ åtgärd, 78k€), AIM (Erasmus+ åtgärd, 74k€), SHIP4India (Vinnova, 100 000 kr)
Joãos intresseområden är förnybar energi med fokus på solenergi, hållbarhet och projektledning.