Jag undervisar främst i mätmetoder, energisystem, inomhusklimat och vetenskapligt skrivande. Tillfällig undervisar jag också i termodynamik, värmeöverföring, byggnadsenergisystem och byggfysik.