Mina forskningsprojekt är kopplad till industriella energisystem med syfte att förbättra energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland små och medelstora företag via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem samt förbättring av politiska instrument gentemot små och medelstora företag. De övergripande målet med mina forskningsprojekt är att bidra till koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion framförallt i Gävleborgs industriföretag. För mer information om mina forskningsprojekt se vänligen följande projekt:

  • Enerlean
  • Energig
  • SMEPlus