Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jag är lektor i energisystem och är utbildningsledare för Energisystem programmen på avancerad nivå. Jag är ämnesansvarig för utbildning inom energisystem och arbetar med undervisning och utveckling av utbildningarna vid Högskolan i Gävle. Jag är också involverad i olika forskningsprojekt och handleder ett antal doktorander.