Resilient – framtidens hållbara energilösningar

Jag är delaktig i det nationella programmet Resilient där HiG är ett av fyra kompetens­centra. Forskningsprogrammet ska bidra till att utveckla kompetens kring frågor av strategisk betydelse för det framtida hållbara energisystemet. Detta sker bland annat i samarbete med Gävle Energi där vi kommer att undersöka fjärrvärmesystemets roll i ett resilient och hållbart energisystem. Inom ramen för den forskningen ryms att undersöka potentialen för fjärrvärmeoperatörer att delta på flexibilietsmarknaderna som Svenska Kraftnät tillhandahåller, men även att identifiera hur fjärrvärmesystem kan bidra till sektor­integrerande synergier såsom exempelvis koldioxidavskiljning för att erhålla negativa emissioner alternativt som insatsvara till produktion av så kallade e-bränslen (metanol).