Moderna elektronstrukturs-beräkningar tar fram elektronernas kvantmekaniska banor runt atomerna och är grunden för komplexa datorsimuleringar med vars hjälp man teoretiskt kan bestämma egenskaper hos material och molekyler. Här används denna sorts beräkningar, som görs på massivt parallella datorer vid nationella och internationella superdatorcenter, till att finna sätt att förbättra egenskaperna hos s.k. termoelektriska polymerer, en sorts material som omvandlar värmeskillnader till den elektricitet vi behöver för en omställning till mer hållbar energiframställning.