Doktorsexamen

2001, Beräkningsfysik, Uppsala universitet, Titel: "A Theoretical Treatise on the Electronic Structure of Designer Hard Materials"
Handledare: Professor B. Johansson, O. Eriksson och U. Jansson. Fakultetsmotståndare: Professor S. G. Louie, University of California Berkeley, USA.

Högskoleexamen

 • 1996, kandidatexamen i fysik, Uppsala universitet.
 • 1999, filosofie licentiat i beräkningsfysik, Uppsala universitet. Fakultetsmotståndare: Professor M. Brooks, Karlsruhe, Tyskland.

Nuvarande anställning

 • Docent i fysik vid Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Högskolan i Gävle, Sverige.

Tidigare befattningar

 • Senior forskare, avdelningen för material- och nanofysik, KTH, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Sverige.
 • Senior forskare vid avdelningen för teoretisk kemi, Institutionen för bioteknik, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm, Sverige.
 • Doktorand i teori om kondenserad materia, Institutionen för fysik, Uppsala universitet, Sverige. Handledare: Professor O. Eriksson, professor U. Jansson och professor B. Johansson.

Postdoktorala tjänster

 • Postdoktorsanställning vid professor H. Ågrens grupp för teoretisk kemi, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Sverige.
 • Postdoktoral stipendiat vid professor U. Röthlisbergers grupp för beräkningskemi och biokemi, ETH/EPF Zürich och Lausanne, Schweiz.
 • Postdoktoral stipendiat vid Sandvik Coromant AB, Tillämpad materialteknik, KTH och Gruppen för Tunnfilmsfysik, Linköpings universitet, Sverige.

Formell handledning

 • Postdoktor, A. M. Natarajan, 2008–2010.
 • Biträdande handledare för doktorand Amina Mirsakiyeva, 2012–2016. Licentiatexamen 150826.
 • Biträdande handledare för doktorand Karim Elgammal, 2015–2016. Licentiatexamen 160219.