Jag forskar på innovationsprocesser i små företag då jag speciellt undersöker hur små etablerade företag resurseffektivt kan utveckla och kommersialisera nya produkter (varor och tjänster). Jag forskar även på innovationsupphandling där Trafikverkets innovationsupphandling för elvägar för tung transport är studieobjekt. Forskning bedrivs även inom designprocesser samt kring samverkan mellan akademi och små företag.

Jag tillhör följande forskarorganisationer: FoU Söderhamn vid Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) Söderhamn och Forskarforum Hälsingland.

Inom samverkan så håller jag seminarier kring innovation i mindre företag, kring samarbete mellan mindre företag och högskola för ömsesidig nytta samt coaching inom innovationsprojekt.