Innovationsledning, innovationsprocesser, designprocesser, systematiskt och icke-systematiskt innovationsarbete och metoder, resurseffektiv innovation, designforskning, produktutveckling, tjänstedesign, tjänsteinnovation, industridesign, innovationsupphandling, små och medelstora företag.