Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Lars tillhör forskargruppen industriell ekonomi och hans forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.