Jag undervisar inom innovationsledning, produktutveckling, forskningsmetodik och industridesign på Högskolan i Gävles utbildningar inom industriell ekonomi och industridesign.