Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Siv Lindberg har en doktorsexamen i psykologi och disputerade med "Perceptual determinants of print quality" vid Stockholms universitet (SU). Vid SU var hon verksam inom bullerforskning. Vid Högskolan undervisar hon inom miljöpsykologi och forskar inom både industridesign och miljövetenskap.