Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Åsa är teknologie doktor i energisystem och disputerade 2018 med avhandlingen "From waste problem to renewable energy resource – Exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion".