Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Chris Dominic tillhör forskargruppen industriell ekonomi och hållbar logistik och främst aktiv inom forskningsområdet hållbar logistik. Chris intresserar sig bland annat för logistik, Supply Chain Management, förpackningslogistik, spårbarhet, förpacknings och material design, distributionslogistik, operationsmanagement och forskningsmetodik.