• Öppen innovation, OIS
  • Snabba innovativa företag i nya ekonomier
  • Lean och digitalisering
  • Innovativa leverantörer
  • Design av globala försörjningskedjor i svenska industriföretag
  • Centrum för logistik och innovativ produktion, CLIP
  • Kunskapsintegration och innovation i internationella företag
  • Innovationsledning – Continuous Innovation Survey
  • Inköpsstrategier och dess effekter – International Purchasing Survey