Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Min forskningen kretsar kring innovationsledning, produktionsstrategier, outsourcing och organisering i industriella företag.