• Professor vid Högskolan I Gävle 2004–fortf.
  • Docent i industriell ekonomi vid KTH 2001–fortf.
  • Föreståndare och forskningsledare för CLIP, 2009–
  • Lektor vid Högskolan I Gävle, 1991–2004.
  • Forskare vid KTH i Stockholm 1983–1995.
  • Teknologie doktor inom Industriell arbetsvetenskap, KTH, 1993.
  • Civilingenjör i teknisk fysik, KTH, 1982.
  • CV på begäran