• Styrning i teambaserade organisationer
  • Certification of user oriented computer systems, Users Award
  • Verkstadsorienterat datorstöd
  • Total kvalitetsledning (TQM) och arbetsutveckling
  • Arbetsorganisation, teknikutveckling och rationaliseringar I datorstödd produktion (CNC och CADCAM)
  • Arbetsorganisation