Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Ming Zhao undervisar i olika kurser inom industriell ekonomi som statistik, kvalitetsstyrning (TQM), tillförlitlighetsteknik och simulering av logistiksystem. Hans forskningsintressen inkluderar multivariat statistik, tillförlitlighet matematik, mjukvarutillförlitlighet modellering och kvalitetsteknologi.

Han har en doktorsexamen i kvalitetsteknologi från Linköpings universitet, en magisterexamen i matematisk statistik från Wuhan universitet, Kina och en kandidatexamen i tillämpad matematik från Guizhou University, Kina. Innan han började sin doktorandstudie hade han arbetat i flygindustrin i flera år. Han har publicerat över 60 vetenskapliga artiklar i refererade tidskrifter och konferensbidrag.