Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Hilmola är professor i industriell förvaltning vid Lappeenranta/Lahti tekniska universitet och forskare vid Högskolan i Gävle. Hans forskningsintressen omfattar transportsystem, infrastrukturutveckling, industriell konkurrenskraft och förvaltning av leveranskedjor. Forskningsmetoder som används är bland annat fallstudier, matematisk modellering, simulering och enkätundersökningar. Han har varit konsortieledare, projektledare och huvudforskare i ett flertal nationella och internationella forskningsprojekt. Den totala summan av erhållen forskningsfinansiering motsvarar ungefär 20 miljoner kronor. Många av de tidigare projekten är relevanta för den aktuella ansökan och omfattar aspekter som utformning av försörjningskedjor, principer för offshoring och outsourcing samt konkurrenskraftig tillverkning i utvecklade länder. Han är handledare för flera doktorander, har publicerat mer än 180 vetenskapliga tidskriftsartiklar och är välciterad. Hans forskning har vunnit flera priser.