Pers forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktions­lokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistikanpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdelevererande processer. Han har publicerat artiklar i internationella tidskrifter inklusive Production Planning and Control, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Journal of Business and Industrial Marketing, Innovation: Organization and Management, Journal of Manufacturing Technology Management, and European Business Review. Han har redaktionella uppdrag i flera internationella tidskrifter och har varit gäst­redaktör för specialutgåvor i olika internationella tidskrifter, som täcker ämnen som beslutsstödsystem, hållbarhet och etik i försörjningskedjor, konkurrenskraftiga försörjningskedjor och integration av värdeskapande och värde­levererande processer. Han är regelbundet granskare inom populära tidskrifter inom sitt område. Hans forskning har vunnit flera priser för excellens.

Aktuella forskningsprojekt

ASSURE: Initial bedömning av beslut om omlokalisering av produktion
GREENER: Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor
Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor Länk till annan webbplats.