Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Robins forskning sker främst inom områdena logistik, inköp och produktionsstrategier. Robin är även engagerad i statistisk dataanalys inom flera andra område såsom ledning för hållbar utveckling.