Min forskning har en bred utgångspunkt inom hållbara industrier och utmaningar till motståndskraft som uppstår inom de värde­kedjorna, och hur dessa påverkar miljö och samhälle. Jag belyser vikten av hållbarhet i de industriella värdekedjorna utifrån perspek­tiven att uppnå resurseffektivitet och synlighet, vilket formar mina tre forskningsdomäner; omvända och cirkulära värdekedjor, digital och lokal produktion i värdekedjor som baseras på efterfrågan, samt spårbarhet i värdekedjor.

I min forskning kombinerar jag i första hand principer kring värdekedjor och affärsmodeller, för att utforma specifika metoder för problem­lösning för att optimera och förändra värdekedjor vilket leder till ett hållbart värde.

Aktuell forskning

  • Industriella värdekedjor
  • Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller
  • Returlogistik
  • Organisatorisk resiliens i försörjningskedjor
  • Digital och lokal produktion
  • Spårbarhet