Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Mikael Björling tillhör forskargruppen i kemi och intresserar sig bland annat för luftkvalitet genom mätning av ventilation i byggnader med spårgastekniker, frisättning av allergener från pollen och metoder för sanering av farliga ämnen i byggnader. Mikael Björling forskar även inom ämnesdidaktik och elevers lärande i naturvetenskap och har bland annat skrivit om kemi för yngre barn.

Mikael undervisar inom kemi, miljöteknik, lärarutbildningen, ingenjörsutbildningarna och termodynamik.