Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Jag är professor i geomatik (speciellt tillämpad geodesi). Min bakgrund är inom tekniskt lantmäteri och forskningsområdet är noggrann positionering (Global Navigation Satellite System, GNSS), 3D modellering och kartläggning av olika föremål och fenomen med hjälp av geodetisk terrester, flygburen, drönare och satellitdata (fjärranalys).

Jag är aktiv inom geodesi genom att studera jordskorpan, jordens tyngdkraft och tyngdkraftsförändring, klimatförändring, miljö­övervakning (t.ex. issmältning och dess påverkan i havsnivå, landhöjning eftersom av den postglaciala fenomen och marksättningar eftersom global värmning och dess inverkan på grundvattenförändringar) och infrastrukturövervakning t.ex. små rörelsedetektering (i mm nivån) hos en dam, byggnader, broar, och tunnel.