Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

I min avhandling tittade jag på algebrauppgifter i relation till läroplansreformen 2011, för att diskutera möjligheter att implementera kursplanerna i läroböcker; men också för att diskutera möjligheten att använda resultat på den storskaliga kunskapsmätningen TIMSS för att utvärdera den typen av förändringar som gjordes i läroplansreformen 2011, i algebra.