Jag är universitetslektor i matematik vid Högskolan i Gävle. Min forskning fokuserar på sambandet mellan algebraisk geometri och tropisk geometri. Jag arbetar med tropisk kompaktifiering av modulirum och deras tillämpning på klassiska problem som:

  • Tropiska kompaktifieringar av modulirum.
  • Beräkning av Galoisgrupper och mer generellt monodromigrupper av algebraiska familjer.
  • Severi-problemet på toriska ytor.

Jag studerar också amöbor utifrån topologi, singularitetsteori och symplektisk geometri.