Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Innan jag kom till Gävle var jag postdoktor och sedan vikarierande lektor vid Stockholms universitet, från 2017 till 2020. Innan dess var jag postdoktor vid Uppsala universitet, 2015 till 2017. I december 2014 blev jag färdig med mina doktorandstudier vid universitetet i Genève, Schweiz. Min handledare var professor Grigory Mikhalkin.