• Tillämpad matematik.
  • Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori.
  • Riskanalys och beslutsfattande metoder.
  • Matematikdidaktik.

Den aktuella forskningen är inriktad mot utveckling av lämpliga beräkningsmetoder som kan tillämpas på de modernaste superdatorerna inom elektroteknik och storskaliga problem med osäkra data, skapandet av nya material, design av modern antennutrustning med mera.