Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Daniele forskar om hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller.