Som forskare inom cirkulär ekonomi undersöker jag symbiotiska lösningar för att möjliggöra en mer effektiv användning av material, energi och andra tillgängliga resurser i både industriella och urbana sammanhang. Mitt huvudsakliga tillvägagångssätt är analys av materialflöden och identifiering av hinder och möjligheter till en hållbar utveckling, samtidigt som jag stimulerar samarbete mellan de olika regionala intressenterna för att uppmuntra industriell och urban symbiosinitiativ. Detta inkluderar projektledning, forskning, undervisning och utveckling av workshops med företag och offentliga aktörer för att öka medvetenheten och underlätta konstruktiva dialoger. För att ge våra forskningsprojekt bättre synlighet skapar jag ett regionalt nätverk för industriell och urban symbios (GENIUS) som kan fungera som referenspunkt för Högskolan i Gävles projekt relaterade till ämnet.

Under min yrkesresa som biotekniker har jag fokuserat på forskning och utveckling mot resurseffektivitet och industriell symbios, både i den akademiska världen och i branschen.