The BIG project – Bättre livskvalitet med Integrerande GIS

Med hjälp av en smartphone-app tillsammans med aktivitetsarmband samlas fysiologisk och subjektiv data in för att skapa kunskap för hur stadslandskap samtidigt kan främja individuell, social och ekologisk hälsa.