Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

I min roll som professor och ämnesföreträdare för miljövetenskap ingår forskning, undervisning och handledning av doktorander. Under­visningen sker främst inom kurser i miljöteknik medan forskning och handledning huvudsakligen är inriktad på miljö­bedömning av teknik med fokus på livscykelanalys (LCA) inom byggande, energi och transporter. Så gott som all verksamhet bedrivs i samverkan med kollegor på akademin och forskningsprofilen samt olika företag och organisationer regionalt och nationellt.

Linkedin Länk till annan webbplats.

Researchgate Länk till annan webbplats.

Orcid Länk till annan webbplats.

Academica Länk till annan webbplats.

Loop Frontiersin Länk till annan webbplats.