Aktuella doktorander:

Doktorander som jag handlett vilka har disputerat:

  • Noah Linder
  • Alan Kabanshi
  • Niklas Halin
  • Anatole Nöstl
  • Andreas Haga
  • Marijke Keus
  • Mattias Holmgren
  • Hanna Andersson