Just nu är Eva Sahlin engagerad i forskningsprojekt om geomorfologisk kartering av fjällen i Abisko. Syftet är att producera ett kart­underlag för forskning, turism och riskbedömning. Ett annat spår är översvämningskartering.