• Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Forskningsprojekten bedrivs med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment Länk till annan webbplats.
  • Han deltar i ett forskningssamarbete med Malmö universitet om motivation att medverka i framtagandet av standarder inom geodataområdet.

Avslutade forskningsprojekt

  • Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln (2019).
    Jesper deltog i ett forskningssamarbete med bland annat Lantmäteriet och forskare från KTH om 3D-visualiseringar kan stödja hand­läggnings­processen inom fastighets­bildning. Forskningen bedrevs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjande­processer över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment.
  • Efficient and transparent decision making in urban planning - A theoretical framework for digitalization and automation (2019)