Anställning:

2018 — Professor i didaktik
2011 — 2018 Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Uppsala Universitet
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2009 — 2010 Universitetsadjunkt i Didaktik, Uppsala Universitet
2004 — 2009 Doktorand i Didaktik Uppsala Universitet
2004 Amanuens i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1992 — 2003 Lärare år 3-7, Gävle kommun
1990 — 1992 Lärare år 4-6, Sigtuna kommun

Utbildning:

2014 Docent i Didaktik, Uppsala Universitet
2010 FD i Didaktik, Uppsala Universitet
2005 FM i Pedagogik, Högskolan i Gävle
2004 FK i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1990 Mellanstadielärarexamen, Högskolan i Gävle-Sandviken

Erhållna forskningsmedel:

2020
Projekt: En testbädd för utvärdering av LED-belysning i lärmiljö bortom eftermontering. Energimyndigheten (sammanlagt 3,4 MKR) samarbete med KTH och Sweco.

Projekt: Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Delstudie 1 (320 TKR) Kommunernas FoU-fond samarbete med Jan Grannäs, Lena O Magnusson och Annika Elm, HiG.

2019
Projekt: Forskningsstudie om lärmiljöer – Bobergsskolan och Skapaskolan. Kommunernas FoU-fond (700 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

Projekt: CoReD - Collaborative Re-design with Schools. ERASMUS+ (sammanlagt 2,9 MKR) samarbete med Newcastle University, University of Iceland, University of Coimbre, Free University of Bozen/Bolzano, Aarhus Universitet och Jan Grannäs, HiG.

Projekt: Multifunktionshus Södra Hemlingby. Gavlefastigheter (420 TKR) samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2018
Projekt: IFOUS fokuserar Bygga skola. IFOUS (sammanlagt 1,05 MKR) samarbete med Arkitekturanalys och Jan Grannäs, HiG.

2017
Nätverksbidrag: From design to practice. School environments from a Nordic Perspective. Vetenskapsrådet (Dnr 2017-00079, sammanlagt 434 TKR), samarbete med University of Iceland, Umeå Universitet, Oslo Universitet och Aarhus Universitet.

Projekt: Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall. Vinnova, (dnr 2017-02146, sammanlagt 5 MKR), samarbete med RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls kommun och Jan Grannäs, HiG.

2015
Rektors strategiska medel (medsökande) för pilotstudie, Högskolan i Gävle (554 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2013
Planeringsbidrag: för forskningsprojekt i didaktik, Grants Office, Högskolan i Gävle (50 TKR), samarbete med Jan Grannäs och Silvia Edling, HiG.

Rektors forskningsmedel (medsökande), inbjudan av gästforskare Silvia Edling (625 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2012
Projekt: Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 120292, 2,1 MKR) samarbete med Göran Fransson och Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

2011
Projekt (ledare): Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 110145, 2 MKR) samarbete med Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

Projekt: "Väg-skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Finansiär: Vetenskapsrådet (dnr 721-2011-5993, sammanlagt 4,5 MKR), samarbete med Göran Fransson, Högskolan i Gävle och fyra forskare från Linnéuniversitetet.

2010
Utbildningsvetenskapliga fakultetens forum för Ämnesdidaktik:
Planeringsbidrag ht -10: Att krocka med genus i lärarutbildningen (med Silvia Edling och Karin Hjälmeskog).

Uppdrag:

Inbjuden talare/presentation:

2020
- Nationellt skolchefsnätverk, 2 november
- Morgondagens lärmiljöer, Ministerbesök, HiG, 28 oktober
- Kunskapssamtal, Handledarutbildning, Åbo akademi[1]
- Framtidsspaning, Skolhusgruppen, Stockholm, 18 maj

2019
- RucX Summit 2019, Gävle konserthus, 29 november
- Skolhusgruppen, Stockholm, 27 november- Innovationsdag, SKL, Gävle Innovation Hub, 4 oktober
- Gavlefastigheters entreprenörs- och konsultkväll, 15 maj
- Handledarseminarium, Helsingfors universitet, 9 maj
- Ecological approaches to researching educational environments. Learning Environments Public Forum, Melbourne, Australien, 16 april
- Framtidens skol- och förskolemiljöer, Stockholm, 26 mars samt 14 oktober

2018
- Transitions18 conference, Köpenhamn, 16 oktober

2017
- Skolforum, Stockholm, 31 oktober (UR samt Lärarnas Yrkesetiska Råd)
- SPSM, Lycksele, 15 augusti
- Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 7 april
- Ljusdals kommun, Ljusdal, 23 februari

2016
- Högskolan i Dalarna, högre seminariet i Utbildningsvetenskap, 26 oktober
- Bok- och Biblioteksmässan (UR, Liber samt HiG), Göteborg, 21-22 september
- Intervju, Lärlabbet student (UR), sänt hösten -16, samt på UR play
- Högskolan Kristianstad, högre seminariet, 1 juni
- Unga Klara/Folkteatern Gävleborg/UR: Gävle, 27 april, Stockholm, 28 april
- Södertörns högskola, Lärarutbildningens högre seminarium, Huddinge, 26 april
- Classroom Management SIG Business Meeting, AERA: Washington D.C., 9 april
- AFA Försäkring, Regionala dagar: Växjö, 3 mars, Örebro, 21 april, Östersund, 21 april, Stockholm, 17 maj
- HiG-seniorerna, 9 februari

2015
- AFA Försäkring, Regionala dagar: Borlänge, 23 september, Umeå, 15 oktober; Malmö, 10 november, Göteborg, 1 december
- Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 8 oktober
- Bok- och biblioteksmässan (AFA), Göteborg, 24 september
- Utbildningsministerns dialogmöte, Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola, Gävle, 18 september
- Gävle kommun, utbildningsdagar, 13-14 augusti
- Kollegial handledning och synligt lärande, konferens, Stockholm, 5 maj
- En bok, en författare. Intervju om boken Lyhörda lärare. UR-program (sänt i Kunskapskanalen, 9 mars, samt på SVT Play)[2]
- Docentföreläsning, Uppsala Universitet, 13 mars

2014
- Lärarförbundet Karlstad, 14 oktober
- Lärarförbundet Jönköping, 8 oktober
- Tammerfors Universitet, högre seminariet, 16 september
- Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 9 maj
- Örebro universitet, högre seminariet, 3 mars
- BRIS-seminarium, Stockholm, 11 februari
- HiG-seniorerna, Gävle, 4 februari

2013
- Regionalt utvecklingscentrum, X-län, 28 oktober
- Linköpings universitet, Kollegium för skolforskning, 23 oktober
- Lärarmötet: Tema relationer. Inspelad intervju, Lärarförbundet, september[3]

2012
- Södertörns högskola, högre seminariet, Huddinge, 5 mars

2013
- Lärardagarna 2011, Stockholm, 21 juni[4]
- Göteborgs Universitet, IDPP, högre seminariet, 19 maj
- Rikskonferens, IV/Introduktionsprogrammen, Eskilstuna, 4 maj
- Rikskonferens, Aktuell forskning för skolan, Stockholm, 8 feb
- Arbetskonferens, Lärarnas yrkesetiska råd, 2 feb

2020
- Linnéuniversitetet, Kalmar, högre seminariet, 18 nov
- Linnéuniversitetet, Kalmar, föreläsning för lärarutbildare, 18 nov
- Skolforum, Nationell mässa för lärare, Stockholm, 1 nov
- Mälardalens Högskola, Eskilstuna, högre seminariet, 20 september
- Högskolan i Kristianstad, högre seminariet, 17 september
- Institutionen för Didaktik, Uppsala Universitet, 21 juni
- Regionalt Utvecklings Centrum, Uppsala Universitet, En dag om Lärarutbildningen, 2 juni

Reviewuppdrag:

2021
- Teaching and Teacher Education

2020
- Teaching and Teacher Education
- European Educational Research Journal

2019
- Teaching and Teacher Education
- Springer (edited book)
- Pedagogisk forskning i Sverige
- Journal of Curriculum Studies
- AERA Annual Meeting 2020

2018
- ISATT conference 2019
- ISATT book: Teaching Search and Research
- Teaching and Teacher Education
- Nordic Studies in Education
- AERA Annual Meeting 2019

2017
- ISATT conference 2017

2016
- Educational Theory
- Teaching and Teacher Education
- AERA Annual Meeting 2017

2015
- Teaching and Teacher Education
- AERA Annual Meeting 2016

2014
- AERA Annual Meeting 2015

2013
- Teaching and Teacher Education
- Journal of Educational Change

2012
- Teaching and Teacher Education
- AERA Annual Meeting 2013

2011
- Journal of Curriculum Studies
- Nordic Studies in Education
- AERA Annual Meeting 2012

2010
- Journal of Curriculum Studies

2009
- Nordisk Pedagogik

Externa expertuppdrag:

2021
- Netherlands Initiative for Education Research (review research proposal)

2019
- Redaktionsmedlem, Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

2018
- Internationell referensperson, projektet Early career teachers’ professional agency across four European countries, Academy of Finland.
- University of Iceland (promotion case).
- Medlem i Editorial Board, International Journal of Curriculum and Social Justice.

2016
- Israel Science Foundation (review research proposal).

2014
- Medlem i Advisory Board, OSU-project, Participatory planning project to support the sustainable development of both learning environment and culture of the Teacher Training School of University of Tampere. Tammerfors Universitet, Research director: Tiina Soini.

2013
- Ordförande i Nomination Committee, SIG (Special Interest Group) Lives of Teachers, AERA.

Interna uppdrag:

2021
- Vetenskaplig ledare, bitr. Strategiska forskningsområdet Innovativt lärande, HiG.
- Programledare, bitr. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer, HiG.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2020
- Vetenskaplig ledare, bitr. Strategiska forskningsområdet Innovativt lärande, HiG.
- Programledare, bitr. Forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer, HiG.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2019
- Medlem i projektgrupp, Granskning av grundlärarprogrammet, HiG.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2018
- Medlem i projektgrupp, Forskarutbildningsrättsansökan i pedagogiskt arbete.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.
- Medlem i projektgrupp, Revidering av Högskolans anställningsordning.
- Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.
- Remisshandläggare, Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17.

2017
- Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.
- Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2016
- Representant för didaktikämnet, Granskningsgrupp för antagning av fyra doktorander i Utbildningsvetenskap.
- Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.
- Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2015
- Representant för akademin, arbetsgrupp, samverkan med Gävle kommun.
- Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2014
- Projektledare, Utvecklingsprojekt: Utveckling av tredje forskningsprofil med bas i pedagogik/didaktik, HiG.
- Representant för akademin, ledamot i anställningsnämnden, HiG.

2013
- Medlem i gruppen för examensrättsansökan, Masterprogram i forskningsbaserad pedagogisk utveckling, HiG.

2011
- Medlem i gruppen för examensrättsansökan lärarutbildning för Grundlärare 4-6, HiG.

2010
- Medlem i referensgrupper, examensrättsansökan lärarprogram, Utb.vet. kärnan, samt Ledarskap, Uppsala Universitet.

2009
- Representant för institutionen, Nätverk för utbildningsledning, UU.
- Suppleant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik, UU.

2008
- Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik, UU.

2004–2008
- Doktorandrepr. i Utbildningsvetenskapliga fakultetens Rekryteringsgrupp UU.

[1] Länkar Första delen; https://youtu.be/kbzfm9j2XMA Länk till annan webbplats. Andra delen; https://youtu.be/WiV84xHSoUQ Länk till annan webbplats.

[2] http://www.ur.se/Produkter/187680-En-bok-en-forfattare-Lyhorda-larare

[3] http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/004EB8D8?OpenDocument

[4] http://www.lararforbundet.se/web/utbildning/larardagar.nsf/doc/239E2115D03B1020C1257856004D8592?opendocument