Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Annie Hammarberg tillhör forskargruppen ECE och är främst aktiv inom förskollärares yrkesprofession och intresserar mig bland annat för dokumentation i förskolan.

Läs mer om forskargruppen ECE Early Childhood Education

 

Just nu är Annie Hammarberg engagerad i ett forskningsprojekt om matematik, naturkunskap och teknik i förskolan tillsammans med Kerstin Bäckman, Anne-Maj Johansson (Högskolan i Falun) och Anders Arnqvist (Uppsala universitet).