Annie Hammarberg undervisar främst i förskollärarprogrammets första år i kurser som rör Förskollärarens yrkesprofession och VFU, teorier och samtal med barn om naturvetenskapliga fenomen. Hon är handledare för examensarbeten samt examinator för sådana.