Lena O Magnusson, profilbild

Lena O Magnusson

Universitetslektor Ämnesansvarig i ämnet bildpedagogik

Forskningsämne: Bildpedagogik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

026-648446

lena.o.magnusson@hig.se

Om forskaren

Lena O Magnusson är filosofie doktor i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och är anställd som lektor i bildpedagogik. Magnusson är projektledare för forskargruppen ECE (Early Childhood Education) Länk till annan webbplats. samt delaktig i forskargruppen ROLE (Research On Learning Environments) Länk till annan webbplats.. Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på digital teknik, STEAM undervisning,  litteracitet, utbildningsmiljö och visuell kultur. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska [lär]processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande.

Aktuell forskning

Magnusson är involverad i ett större forskningsprojekt. Det är ett VR finansierat projekt, STEAM-undervisning i förskolan, som pågår mellan 2023-2026 och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Stockholms Universitet och Umeå Universitet (läs mer om projektet. Länk till annan webbplats.)

Lena O Magnusson har kursansvar och undervisar i ateljé - och bildpedagogik i fristående kurser, samt i estetiska kurser inom lärarprogrammen vid Akademin för utbildning och ekonomi (AUE). Hon handleder också examensarbeten inom förskollärarprogrammet och Magnusson har också kursansvar och undervisar på kurser inom forskarutbildningen i didaktik, också den på AUE.

Läs mer om ämnet bildpedagogik Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades 2024-04-18