Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Lena O Magnusson är filosofie doktor i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och är anställd som lektor i bildpedagogik. Magnusson är projektledare för forskargruppen ECE (Early Childhood Education) Länk till annan webbplats. samt delaktig i forskargruppen ROLE (Research On Learning Environments) Länk till annan webbplats.. Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på digital teknik, STEAM undervisning,  litteracitet, utbildningsmiljö och visuell kultur. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska [lär]processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande.

Aktuell forskning

Magnusson är involverad i ett större forskningsprojekt. Det är ett VR finansierat projekt, STEAM-undervisning i förskolan, som pågår mellan 2023-2026 och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Stockholms Universitet och Umeå Universitet (läs mer om projektet. Länk till annan webbplats.)