Lena O Magnusson har kursansvar och undervisar i ateljé - och bildpedagogik i fristående kurser, samt i estetiska kurser inom lärarprogrammen vid Akademin för utbildning och ekonomi (AUE). Hon handleder också examensarbeten inom förskollärarprogrammet och Magnusson har också kursansvar och undervisar på kurser inom forskarutbildningen i didaktik, också den på AUE.

Läs mer om ämnet bildpedagogik Länk till annan webbplats..