Kontaktkort - forskare

Inställningar görs i metadata

Christina Gustafsson är professor emerita i didaktik respektive pedagogik.

Aktuell forskning

Examensarbetet i lärarutbildningen. Utvärdering av högre utbildning. Värdering av lärares och forskares meriter.