Har ägnat sig åt klassrumsforskning, åt utvärdering i teori och praktik och har de senaste decennierna orienterat sin forskning mot högskolefrågor, såväl makrofrågor som mikrofrågor och särskilt sådana som har med lärarutbildning att göra. Parallellt har intresse ägnats åt aktivitetspedagogik som pedagogisk rörelse och mer specifikt åt montessoripedagogik.