Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (föreläsning, lektion, seminarium, handledning); Moment/Innehåll: alternativ pedagogik, examensarbete, forskningsdokumentation, metod och forskningsdesign, undervisningsplanering, utbildningsplanering och utbildningssystem (särskilt högre utbildning), utvärdering.